Bp 326 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Systém pro monitorování průmyslových strojů

Autor: Jakub Dundálek


Bakalářské práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá návrhem a implementací serverové aplikace systému pro monitorování průmyslových strojů. Server přijímá a ukládá data z monitorovací jednotky. Zobrazení dat uživatelům je řešeno pomocí webového rozhraní.

Práce nejdříve popisuje možnosti návrhu komunikačního protokolu mezi jednotkou a serverem. Dále obsahuje návrh samotné aplikace a popis implementace s důrazem na bezpečnost a rozšiřitelnost.


Bp 2011 dundalek jakub.pdf