Bp 282 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:13, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Optimální výpočet digitálního audio zesilovače[edit]

Autor: Polášek Vojtěch

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá problémem optimálního výpočtu digitálního audio zesilovače. Nejprve je zde rozebrán výpočet krekvenčního spektra liše prodlouženého signálu spektra obecného signálu, poté je zde ukázán způsob jak určit spínací časy PWM signálu z tohoto spektra. Dále je rozebrán problém výpočtu pro příliš dlouhý signál, rozdělení na kratší části a napojování dílčích PWM signálů. Nakonec je tento postup implementován do funkcí v systém Mathematica a vyzkoušen na krátké zvukové nahrávce.

Bp 2009 polasek vojtech.pdf