Bp 275 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Pasivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem

Autor: Kruml Miloš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Model pasivního odpružení automobilu s lineárním elektrickým motorem je systém, který vychází z konvenčního pasivního tlumícího systému. Jediný rozdíl je, že tento systém využívá namísto klasického kapalinového tlumiče lineární elektrický motor. Pohybem rotoru lineárního elektrického motoru vzniká mezi statorem a rototem magnetický indukční rok, který vovolává tok elektrického proudu. Tato část procesu v systému rekuperuje energii, jelikož lineární elektrický motor v této specifkaci pracuje jako generátor. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout parametry tohoto lineárního elektrického motoru tak,aby výsledný systém pracoval co nejefektivněji, což pro mne v tomto případě znamená zajistit optimální tlumící vlastnosti celého systému. Součástí toho nastavení je také sledovat množství energie, které jsme schopni rekuperovat.

Bp 2009 kruml milos.pdf