Bp 253 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:10, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řídicí systém kalící hlubinné pece

Autor: Necid Josef

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout hardware a implementovat software pro hlubinnou kalící (žíhací) pec pro systém BerneckerRainer X20. Porovnat navržené řešení s již použitým systémem BR 2005 po funkční i ekonomické stránce. Dále je předmětem práce návrh parametrů PID regulace.

Bp 2009 necid josef.pdf