Bp 21 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:47, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Systém pro řízení manipulátorů a robotů[edit]

Autor: Štola Jakub

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

21img.gif

Cílem této bakalářské práce je portace systému víceosého řízení pod OS reálného času RTEMS. V první ásti práce seznamuje s možnostmi portace na příkladech jednoduchých programů. Práce dále seznamuje obecně se systémem víceosého řízení založeném na systému PXMC pro školní roboty BlueBot. V další části je popsána samotná portace systému na operační systém RTEMS. Na závěr byla pro otestování funkčnosti systému napsána přímá a inverzní kinematická úloha pro roboty BlueBot.

Bp 2006 stola jakub.pdf