Bp 218 cz

From DCEwiki
Revision as of 09:07, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robot HERO - ruka

Autor: Ondřej Zeman

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce je doplnit řízení mechanického manipulátoru s pěti stupni volnosti robotu HERO, který byl modernizován v rámci bakalářských prací realizovaných v roce 2007.

Ruka bude vybavena pohony firmy Maxon motor a.g. napojenými přes sběrnici CANopen na stávající řídicí počítač a ovládána instalovanou řídicí aplikací. Dálkové ovládání robotu je realizováno pomocí sítě internet.

Tato práce navazuje na bakalářské práce Jiřího Zemánka a Ondřeje Šantina realizované v roce 2007.