Bp 146 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:00, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Řízení topného systému[edit]

Autor: Rostislav Varga

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce přináší řešení regulace topné soustavy v podniku Líhně kuřat Xaverov a.s., pobočka Habry. Na základě informací o regulované soustavě získaných z technické dokumentace jsem navrhl algoritmy a vytvořil programový modul pro řídicí systém TAC XENTA od firmy Schneider Electric. Vhodnost návrhu a funkčnost celého systému jsem následně vyzkoušel v provozu. Během zkoušek byly nalezeny a odstraněny nedostatky v návrhu topného systému. Nyní je systém zcela provozuschopný.


Bp 2007 varga rostislav.pdf