Bp 105 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Návrh číslicového řízení stejnoměrného momentového motoru

Autor: Ota Fejfar

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je získat základní zkušenosti z oblasti číslicového řízení pro jejich další využití na jiných projektech Katedry řídící techniky. Práce se zabývá komplexním návrhem řídícího systému stejnosměrného motoru.

V první části této práce je řešena hardwarová část systému. Ta zahrnuje výběr čidla a návrh vhodné elektroniky na nepájecím poli. Elektronika je rozdělena na část zpracování signálu z čidla a část zpracování signálu PWM směrem k motoru. Středem elektroniky je mikroprocesor v němž je implementován příslušný program.

V druhé části je řešen návrh jednoduchého regulátoru. Nejprve je vytvořen číslicový model elektronického systému v prostředí MATLAB/Simulink. Dále je tento číslicový model doplněn v reálný model zpětnovazebního řízení reálného motoru. Pomocí vytvořeného Simulinkového modelu je nakonec provedena experimentální identifikace přenosové funkce reálného motoru a vyzkoušení několika různých regulátorů. Výsledky jsou porovnány s reálným systémem.


Bp 2007 fejfar ota.pdf