Sheepdog (FAQ)

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Následující chyba v souboru sheep.log, je způsobena tím, že systém, na kterém se spouští démon sheep potřebuje navýšit hodnotu systémové proměnné fs.nr_open, která limituje maximální počet otevřených souborů ze souborového systému.

Dec 17 22:13:26  ERROR [main] check_host_env(552) failed to set nofile to suggested 6144000, Operation not permitted
Dec 17 22:13:26  ERROR [main] check_host_env(553) please increase nofile via sysctl fs.nr_open

To může signalizovat také problém, který může vést ke zhroucení démona sheep