První kroky nového zaměstnance

Z DCEwiki
Přejít na: navigace, hledání

Personální agendu pro všechny zaměstnance (i na částečné úvazky) vyřizuje sekretářka katedry Petra Stehlíková.

Agenda při nástupu nového zaměstnance[editovat]

 • Vyplnit formuláře:
  1. osobní dotazník
  2. přehled praxe
  3. prohlášení k daním
 • Přinést:
  1. Okopírovanou kartičku s číslem bankovního účtu, kam bude vyplácena mzda
  2. Kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  3. Potvrzení o vstupní zdravotní prohlídku od praktického lékaře (může být dodáno dodatečně)
  4. Zápočtový list z předchozího zaměstnání
  5. Aktuální osobní kontakt (email, mobil)
Upozornění Všichni nově přijímaní zaměstnanci jsou povinni si u Ing. Petra Haby zajistit proškolení v oblasti Požární ochrany a u Ing. Richarda Šusty, Ph.D. proškolení v oblasti BOZP.

Přístupy, autorizace a hesla[editovat]

 • Přístupová karta (Průkaz ČVUT), vyřizuje si zaměstnanec sám. Potřeba osobně navštívit Vydavatelství průkazů ČVUT v Dejvicích. Toto je nezbytný první krok. Bez vydaného průkazu nelze vytvořit přístupové účty a hesla. Kartu lze vystavit první den platnosti pracovní smlouvy. Nelze dříve.
 • S vystavenou identifikační kartou obratem navštívit IT135. Bude vystaveno Hlavní přístupové heslo atd.
 • Nastavit odebírání fakultní pošty, případně zajistit si přesměrování na osobní email.
 • Klíče od kanceláře obdržíte od hmotně odpovědného pracovníka za místnost (informace podá vedoucí oddělení).
 • Požadavky ohledně počítače, programového vybavení, zřízení školního mailu, přidělení fixní IP adresy a přístupu k vnitřním informačním systémům vyřizuje oddělení IT135 (místnost E-22).

Provoz katedry[editovat]

V zájmu zajišťování hladkého provozu katedry jsou pracovníci žádáni o následující:

 • Pravidelně si vyzvedávat poštu na sekretariátu v poštovních přihrádkách, balíky a jiné větší zásilku osobně v podatelně Fakulty strojní (Po-Pá, 9-13 hod., průchodem z dvora)
 • Číst emailové zprávy týkající se katedry, zaměstnanců a obratem na ně reagovat
 • Brát na vědomí zprávy IT oddělení katedry a obratem na ně reagovat
 • Na webu katedry si vyplnit přítomnost na pracovišti
 • Případnou nepřítomnost na pracovišti hlásit sekretářce, v případě nemoci doručit neschopenku a další doklady pro mzdovou účtárnu sekretářce katedry
 • Při čerpání dovolené je třeba vyplnit dovolenku, nechat potvrdit podpisem vedoucího oddělení a předat sekretářce – (nárok na dovolenou má každý pracovník v případě, že je s ním uzavřena pracovní smlouva)
 • Hlásit sekretářce změně adresy, mobilu, mailové adresy, přestěhování v rámci pracoviště, telefonní linka, kancelář, aj.
 • V případě služební cesty vyplnit u Ing. Jaroslavy Novákové cestovní příkaz

Stravování a stravenky[editovat]

Možnost stravování je v menze na hlavním dvoře (Karlovo náměstí). Platba se provádí zaměstnaneckou kartou. Částka je strhnuta ze mzdy. Pro individuální stravování je možnost objednat si stravenky. Nárok na stravenky mají pouze zaměstnanci s výší úvazku nejméně 0,5. Stravenky se objednávají u sekretářky katedry v určených termínech (objednávka do 20. dne v měsíci na následující měsíc).

Hlášení problémů a poruch[editovat]

 • problémy s výpočetní technikou a jiným IT vybavením katedry se hlásí IT oddělení pomocí systému Mantis.
 • problémy týkající se správy budovy (voda, elektřina, úklid, WC, odpady, dveře, atd.) se hlásí v Elektronické Knize Závad správy budovy (kancelář v přízemí budovy E, vlevo vedle hlavního schodiště).