Manipulace s partition tabulkou

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Při hromadné instalaci počítačů je potřeba provádět nejrůznější úpravy v partition tabulce. Zde jsou některé techniky popsány. Předpokládá se použití běžných linuxových nástrojů (např. SystemRescueCD - lze nabootovat ze sítě).

Zálohování (klonování) partition tabulky[edit]

Tímto postupem lze zálohovat rozdělení disků a později ho přenést na jiný disk. Zálohování/obnovení se provádí pomocí nástroje sfdisk</disk>.

sfdisk -d /dev/sda > partition.txt

Vyexportovaná struktura tabulky může vypadat třeba takto:

warp marsark # sfdisk -d /dev/cciss/c0d0
# partition table of /dev/cciss/c0d0
unit: sectors
/dev/cciss/c0d0p1 : start=    63, size=  64197, Id=83, bootable
/dev/cciss/c0d0p2 : start=  64260, size=  996030, Id=82
/dev/cciss/c0d0p3 : start= 1060290, size= 8209215, Id=83
/dev/cciss/c0d0p4 : start= 9269505, size= 61850250, Id= 5
/dev/cciss/c0d0p5 : start= 9269568, size= 19534977, Id=83
/dev/cciss/c0d0p6 : start= 28804608, size= 42315147, Id=83

Obnovení se provede takto:

sfdisk /dev/sdb < partition.txt

Je potřeba mít na paměti, že cílový disku musí být stejně velký nebo větší (nejlépe identický).