Kategorie:NBD

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Network Block Device je specificky linuxová technologie síťového sdílení blokových zařízení, postavená na konceptu klient/server, kterou začal programovat Pavel Machek v dubnu 1997.

Aplikace[edit]

Původní implementace NBD byla velmi jednoduchá a měla svá omezení. Proto vzniklo postupem času několik forků, které se snažily její možnosti dále rozšířit a vylepšit. Její vývoj však stále probíhá a tak vývoj těchto forků časem byl ukončen, neboť vlastnosti kterými se odlišovaly byly postupně implementovány.

Kupř. vývoj ENBD (Enhanced Network Block Device), které vylepšovalo přístup ke vzdálenému blokovému zařízení probíhal od prosince 2001 do listopadu 2002 a skončil přechodem na kernel řady 2.6.

Dalším forkem, který zůstal pro svou úzkou specializaci omezen prakticky pouze na jednu distribuci bylo GNBD ( GFS Network Block Device) od Red Hatu. Šlo v podstatě o NBD optimalizované pro použití s clusterovým souborovým systémem GFS2 a podporou připojení několika klientských aplikací k jednomu serveru najednou. (Původní NBD aplikace umožňovala připojit k jedné instanci serveru pouze jednoho klienta).

Jen pro úplnost bych zmínil ještě DNBD (Distributed Network Block Device) což zase byla read-only implementace NBD pro použití u bezdiskových klientských stanic, jejíž vývoj probíhal od dubna 2008 do června 2009.

Prozatím poslední samostatnou implementací NBD je xNBD, které rozšiřuje původní koncept o možnost provádět na straně serveru živou migraci blokových zařízení zároveň s migrací běžících virtuálních strojů mezi fyzickými stroji skrze WAN. To je prozatím nejvýznamnější vlastnost, která ještě není do původní vývojové větve NBD aplikací nějakým způsobem implementována.

direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

Pages in category "NBD"

This category contains only the following page.

N