Hesla a jejich správa na ČVUT/FEL

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Uživatelská jména byla napříč celým ČVUT sjednocena. Každý uživatel má tedy své jedno globálně platné uživatelské jméno, které je většinou i prefixem oficiálního emailu. Zaměstnanců a studentů katedry řídicí techniky se s největší pravděpodobností bude týkat použití následujících hesel.

Upozornění ČVUT, FEL, katedra řídicí techniky ani žádná jiná součást ČVUT v žádném případně nepožaduje a požadovat nebude, aby uživatel sděloval jakékoliv heslo emailem/písemně/ústně. Jakékoliv takové výzvy, byť mohou působit oficiálně, považujte vždy za falešné a podvodné.


Heslo ČVUT

Heslo ČVUT je uživateli nastaveno Vydavatelstvím průkazů ČVUT při vyzvednutí studentského/zaměstnaneckého průkazu ČVUT. Jde o heslo největší důležitosti a musí splňovat uvedená kritéria složitosti. Platnost hesla je 365 dní od posledního nastavení. V případě, že vám heslo již vypršelo, tak použijte formulář Změna Hesla ČVUT po uplynutí platnosti.

 • Heslo ČVUT si můžete změnit v aplikaci Sjednocené Správy Uživatelů (SSU ČVUT).
 • V případě zapomenutí hesla Vám jej může nastavit oprávněný správce pro danou katedru. Je nutné dostavit se osobně a předložit doklad totožnosti:
  • Ing. Petr Haba (oprávnění ČVUT)
  • Ing. Daniel Večerka (K13133)
  • Ing. Martin Samek (K13135)
  • Ing. Ondřej Votava (K13136)
  • Ing. Martin Vaňko (K13139)

Užitečné aplikace využívající Heslo ČVUT


Eduroam heslo

Heslo eduroam umožňuje uživateli zajistit přístup k využívání wi-fi sítě eduroam a je platné mezinárodně. Heslo lze nastavit v aplikaci:

 • FEL UDB, identita username@fel.cvut.cz
 • SSU ČVUT, nutno ale použít s identitou username@vc.cvut.cz


Heslo FEL

 • slouží pro přístup k elektronické poště, nastavuje se v aplikaci UDB