GNU/Linux v laboratořích

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Informace k bezdiskové distribuci GNU/Linux v laboratořích Strojovna a K2

Distribuce[edit]

Aktuálně používaná distribuce je Debian Squeeze

Spuštění[edit]

Stanice, které podporují práci v prostředí GNU/Linux, po zapnutí napájení načítají přes síťovou službu PXE nabídku ze serveru K2. Pro zavedení GNU/Linux systému potvrďte položku

Debian GNU/Linux 6.0 Squeeze

Uživatelské účty[edit]

Údaje pro přihlášení na uživatelské účty jsou stejné jako pro přihlášení na FELK NOVELL. Pro zjištění počátečního nastavení a změnu hesla použijte postup pro konto na NOVELL. Domovské adresáře však NEJSOU identické s domovskými adresáři na NOVELLu, ale jsou uloženy odděleně na serveru určeném pro laboratoře.

Přístup k těmto adresářům zvenčí je možný pouze prostřednictvím virtuálního stroje postel ( postel.felk.cvut.cz )

Uživatelé, kteří nemají na NOVELLu uživatelský účet mohou v laboratořích využít účet uživatele guest s heslem xxx. Uživatelé s prefixem guest mají zakázaný ssh přístup!

Upozornění Na rozdíl od běžných uživatelských účtů je domovský adresář uživatele guest uložen pouze v ramdisku. Veškerá data uložená pod tímto uživatelem budou po restartu ztracena!

Změna uživatelského hesla[edit]

Přístupové heslo FELK NOVELL lze změnit příkazem ndspasswd z příkazové řádky shellu. Umožňuje změnit heslo pouze aktuálně přihlášeného uživatele. Více o heslech ...

Vzdálený přístup k datům na GNU/Linuxovém účtu[edit]

Vzdálený přístup přes virtuální stroj postel ( postel.felk.cvut.cz ) zprostředkovává i přístup k datům přes protokol SFTP (SCP). Pokud je pro přístup použitý také GNU/Linux systém, tak je možné provést připojení domovského aresáře s využitím programu SSHFS:

mkdir ~/k2-home
sshfs login_name@postel.felk.cvut.cz:/home/login_name ~/k2-home

kde login_name je přihlašovací jméno k účtu a ~/k2-home je umístění na lokálním systému, kam má být svazek připojený. Odpojení se provede příkazem:

fusermount -u ~/k2-home

Zálohování domovských adresářů[edit]

 1. Denní záloha se provádí inkrementálně, zvlášť pro každý z domovských adresářů.
 2. Na konci týdne se po provedení inkrementální zálohy adresář zabalí do archivu a smaže.
 3. Zpětně jsou udržovány 3 zabalené archivy

V krajním případě lze tedy dohledat data z libovolného dne cca 3 týdny nazpět. Prozatím se zálohují veškerá data, tedy včetně dočasných dat. Výhledově by měl být implementován filtr, kterým by měly být odfiltrovány dočasné adresáře, což by mělo snížit objem zálohovaných dat a umožnit tak zvýšení počtu zpětně udržovaných archívů.

Inkrementální zálohování se provádí pomocí aplikace rdiff-backup a k archivaci adresářů se používá kombinace tar + 7zip Proces zálohování spouští každý den cron, deset minut po půlnoci. První záloha po archivaci trvá cca 3 hodiny. Běžná inkrementální záloha cca 1,5 hodiny. Týdenní záloha spojená s archivací cca 6 hodin.

Přístup ke kontu na NOVELL/KSTUDENT serveru[edit]

Disky z Novelského serveru KSTUDENT je možné připojit následujícím příkazem

mkdir ~/novell_dir
ncpmount -A kstudent.felk.cvut.cz -S student -o tcp -U login_name.student.felk.cvut.cz -V USERS -f 600 -d 700 ~/novell_dir

kde login_name je přihlašovací jméno k účtu a novel_dir je adresář, do kterého chcete svazek připojit. Po ukončení práce vždy svazek odpojte příkazem

ncpumount ~/novell_dir 

Nainstalovaný software[edit]

 • Wind River Workbench 3.1 Linux
 • Altera Quartus II
 • Matlab 7.10 (R2010a)
 • GNU vývojové řetězce (kopilátor GCC a další) pro:
  • nativní kompilace pro GNU/Linux i586 systém
  • arm-elf (včetně Qemu s podporou AT91SAM7X256)
  • arm-linux-gnueabi (použití například deska PiMX1)
  • i586-mingw32msvc
  • h8300-elf (použití například mikrokontroléry H8S/2638)
  • m68k-elf (použití například deska DEMO52233)
  • powerpc-elf
  • powerpc-linux-gnu (použití například deska MIDAM MPC5200)
  • mips-elf (použití výuka předmětu A0B36APO)