Dp 575 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu[edit]

Autor: Raisigl Matouš


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF


V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit v každé vzorkovací periodě, proto je nejvýhodnější mít co nejmenší optimalizační problém. V této práci jsme se věnovali dvěma způsobům snížení velikosti optimalizačního problému, prvním je blokování vstupů, kdy redukujeme počet kroků, kdy můžeme měnit vstup do systému. Druhým je snížit počet kroků v predikci, kde kontrolujeme překročení měkkých omezení na výstupu, toto se nazývá redukce měkkých omezení.Dp 2015 raisigl matous.pdf
P 2015 raisigl matous.pdf