Dp 174 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení systému RMPS (Revolution Modular Power System) prostřednictvím PLC[edit]

Autor: Ondřej Letáček

Diplomové práce 2004


Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci řídicího a vizualizačního systému. Jedná se o řídicí systém pro projekt RMPS firmy Pronix. Do řídicího PLC automatu jsou přivedeny logické signály sledující stav systému. Další informace získává automat přes komunikační rozhraní z jednotlivých modulů v zařízení. Chybové stavy se ukládají do registru událostí pro případnou další analýzu. Veškerá data PLC automat zpřístupňuje pomocí vizualizace na dotykovém displeji. Zprostředkování dat je možné také přes web server na panelu. Tak můžeme prohlédnout buď prezentaci v HTML podobě se zpřístupněním dat automatu, nebo v prostředí shodném s panelem v podobě appletu. Systém také dává možnost vzdáleného monitorování pomocí GSM a SNMP adaptérů.