Dp 106 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Modelování a simulace tažení skelných vláken[edit]

Autor: Havel Petr

Diplomové práce 2003

Proces výroby skelných vláken je značně závislý na teplotě a viskozitě roztaveného skla v místě tažení vláken. Proto potřebujeme model, který dokáže namodelovat závislost těchto proměnných na řídicích a poruchových veličinách systému. Tato diplomová práce ukazuje nový přístup k modelování těchto systémů. Nejprve jsme zjednodušili skutečný systém s rozprostřenými parametry na systém se soustředěnými parametry a pak použili metodu výkonových grafů k vytvoření modelu. I přes velký stupeň zjednodušení skutečného systému navržený model postačuje pro simulaci hlavních jevů a závislostí mezi veličinami v systému. Na rozdíl od metody konečných prvků má náš způsob řešení výrazně nižší výpočetní náročnost. Proto je možné využít tento model pro ověření nových řídicích algoritmů nebo možných konstrukčních úprav ve výrobním procesu.