CHDK:Různé

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Miscellaneous Stuff(Ruzné)

Submenu Miscellaneous Stuff(Ruzné)obsahuje nastavení, které sice nesouvisí přímo se zpracováním fotografií, ale zásadním způsobem rozšiřují funkcionalitu fotoaparátu a umožňují získat podrobné informace o přístroji.

Manažer uložených souborů[edit]

File Browser(Prohlížec souboru)»SET

Kalendář[edit]

Calendar(Kalendár)»SET

Čtečka uložených textových souborů[edit]

Text File Reader(Prohlížec textu)

Hry[edit]

Z praktického hlediska nejzbytečnější součást CHDK demonstrující jeho skriptovací možnosti

Games(Hry)
Reversi(Reversi)»SET
Sokoban(Sokoban)»SET
Connect 4(Čtveřice)»SET
Reversi(Mastermind)»SET

Nastavení zobrazení úvodní obrazovky[edit]

Show Splash Screen on Load(Ukázat splash po zavedení) [•| ]

Aktivace audio signalizace při spuštění[edit]

Startup sound(Zvuky pri startu) [•| ]

Nastavení LCD displeje[edit]

Disable LCD Off(Zakázat vypnutí LCD) [Alt|Script|No]

Paleta[edit]

Draw Palette(Vykreslení palety)»SET

Informace o přístroji[edit]

Show Guild Info(Informace o programu)»SET
Show Memory Info(Informace o pameti)»SET

Vytvoření bootovací karty[edit]

Make Card Bootable(Vytvorit bootovaci kartu)

Přepnutí diskových oddílů[edit]

Swap partitions(Prepnout oddíly)SET

Obnova výchozí konfigurace[edit]

Reset Options to default(Obnovit výchozí nastavení)

Ladění uživatelských skriptů[edit]

Debug Parameters(Debugger (ladeni programu))

Externí spoušť[edit]

Remote parameters(Parametry dálk. spoušte)