Bp 61 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

MOBILNÍ LOGICKÝ ANALYZÁTOR REALIZOVANÝ POMOCÍ FPGA SPARTAN 3[edit]

Autor: Jiří Svozil

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je za pomoci programovatelného hradlového pole Spartan 3 XC3S1500L navrhnout a následně realizovat logický analyzátor. Analyzátor má 16 datových vstupů a má umožňovat základní funkce jako je měření hodnot v časové oblasti, měření hodnot signálů v ose y a uživatelem volitelné spouštěcí podmínky měření. Primárním výstupem přístroje je monitor standartu VGA. Naměřené průběhy lze ukládat do paměti flash umístěné na desce RC10, odkud je lze následně přenášet do PC pro další zpracování.

Bp 2006 svozil jiri.pdf