Bp 55 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Simulátor Petriho sítí[edit]

Autor: Jan Ramba

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá vytvořením simulátoru Petriho sítí. Je součástí projektu, jehož cílem je simulátor systému diskrétních událostí, který bude schopen prostřednictvím OPC rozhraní komunikovat s řídicím systémem. Simulátor tak umožní pohodlně odlaďovat řídicí systémy na modelu řízeného systému.

Vytvořená aplikace umožňuje v grafickém uživatelském rozhraní řídit vývoj Interpretované Petriho sítě. Předpokládá se, že je síť vytvořena v některém z existujících komplexních grafických editorů Petriho sítí a uložena ve standardizovaném výměnném formátu pro Petriho sítě PNML. Stav Petriho sítě je také možné uložit do PNML souboru. Ovládání simulace probíhá jak pomocí ručního určení přechodů k aktivaci, tak pomocí automatického (náhodného) výběru přechodů. Náhodný výběr přechodů umožňuje spustit sekvenci zadaného počtu aktivací a jejich periodu. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyku C#.

Bp 2006 ramba jan.pdf