Bp 50 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Implementace SW pro řízení inteligentní elektroinstalace[edit]

Autor: Josef Mrázik

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je navrhnout strukturu a následně implementovat konfigurační software pro systém inteligentní elektroinstalace tak, aby bylo pomocí tohoto softwaru možno definovat veškeré funkce jichž je uvažovaný systém schopen.Tyto funkce jsou definovány uživatelem skrze grafické rozhraní, jež je schopno předávat informace o konfiguraci také přes Internet, s využitím základních funkčních primitiv-podmínek,událostí a akcí. Uvažovaný systém inteligentní elektroinstalace je tvořen moduly s různou funkcionalitou na jejichž typu a množství musí být konfigurační systém nezávislý. Proto byl navržen pro práci s definičními soubory určujícími vlastnosti užívaných modulů. Pro použití jakéhokoliv modulu je tedy třeba pouze jeho definiční soubor, který je softwarem zpracován.

Bp 2006 mrazik josef.pdf