Bp 38 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Modelování nelineárních systémů pomocí algoritmů shlukové analýzy[edit]

Autor: Jiří Chuman

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

38.gif

Tato práce předkládá návrh modelování nelineárního systému pomocí algoritmů shlukové analýzy, Fuzzy c-means algoritmu a Gustafson-Kessel algoritmu. Dále je popsán způsob modelování pomocí grafického uživatelského rozhraní Fuzzy toolboxu pro MATLAB® a jeho poropojení se simulačním prostředím SIMULINK™. V další části je popsán způsob vytvoření pravidel pro Mamdaniho model z projekce výsledných shluků. V závěru je porovnám vytvořený fuzzy model s původním nelineárním modelem a posouzena přesnost obou algoritmů.

Bp 2006 chuman jiri.pdf