Bp 36 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Podpora výuky dynamických systémů – II.[edit]

Autor: Petr Husa

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je ukázat metody identifikace neznámého dynamického systému. V první části jsou tyto metody popsány teoreticky, ve druhé potom předvedené prakticky. Praktická část se zabývá měřením základních charakteristik – statické, přechodové a frekvenční a jejich využitím při identifikaci systému. Měření je prováděno na modelech servomotoru, kuličky na tyči a magnetického závěsu. Dále je součástí práce vytvoření plakátů a návodů pro jednotlivé modely, které by měly sloužit jako studijní materiály pro budoucí studenty.

Bp 2006 husa petr.pdf