Bp 357 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice[edit]

Autor: Matej Grajciar

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Táto bakalárska práca skúma výhodnosť any-angle plánovacích algoritmov (Basic Theta*, Lazy Theta*, Phi*, Incremental Phi*). Algoritmy sú testované v rôznych reprezentáciách (mriežka, triangulačná sieť, tetrahedrónová sieť). Všetky zmienené algoritmy sú naprogramované a otestované v rozsiahlych experimentoch. Výsledky any-angle algoritmov sú porovnané s výsledkami najznámejšieho štandardného algoritmu A*.


Bp 2012 grajciar matej.pdf