Bp 320 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů[edit]

Autor: Venclík Vlastimil


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je seznámení s návrhem nového a vylepšením stávajícího zabezpečení rodinného domu, které je posouzeno z hlediska moderních trendů v zabezpečovací technice a možností obohacení ostrahy o GSM modul.Možná bezpečnostní rizika v systému byla odstraněna a bezpečnost celého systému podstatně navýšena. Dále jsou popsány jednotlivé prvky včetně jednoduchých instalačních schémat. Do návrhu nového zabezpečení je zahrnuta i cenová kalkulace pro tři varianty střežení domu.Všechny nové návrhy mají volitelné přídavné prvky navyšující komfort bydlení. Kamerový vchodový systém nebo samostatná GSM kamera jistě takové požadavky splňují. Na závěr práce je vypracován leták použitelný pro možný prodej návrhu zabezpečení.


Bp 2010 venclik vlastimil.pdf