Bp 302 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Analýza vytápění rodinného domu[edit]

Autor: Jiříček Jakub

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá regulací vytápění budov. Jejím cílem je navrhnout zlepšení řídicího systému, který vytápí rodinný dům. Hlavní částí je analýza dat z předchozí topné sezóny. Tato data obsahují údaje týkající se vytápění domu. Na základě této analýzy byl upraven původní program tak, aby se dosáhlo hospodárnějšího provozu. Takto upravený program byl uveden do provozu a částečně otestován.


Bp 2010 jiricek jakub.pdf