Bp 300 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Model linky na rozřazování barevných víček od PET lahví[edit]

Autor: Hrouda Michal

Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

300 fig.gif


Tato práce pojednává o vývoji elektronických a mechanických dílů modelu třídící linky, která demonstruje funkčnost vyvinutých senzorů a řídících jednotek. Elektronika se sestává z jednotky řízení servomotorů Servo7QG, která řídí servomotory robotického ramene PidiArm, jednotky pro řízení pásového dopravníku, senzoru barvy a vzdálenosti a hlavní desky, která ostatní jednotky obsluhuje prostřednictvím sběrnice I2C. Hlavní deska je dále schopna vykonávat třídění víček od PET lahví dle uživatelem zvolených barev a funguje jako most mezi komunikačním rozhranním RS232 a sběrnicí I2C. Uživatelské rozhraní je zprostředkováno znakovým displejem a tlačítky umístěnými na hlavní desce a také počítačovou aplikací implementovanou v prostředí .NET v jazyce C#.

Bp 2010 hrouda michal.pdf