Bp 288 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vizualizace technologického procesu výroby sýrů[edit]

Autor: Vrba Jan

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je návrh a vytvoření vizualizace technologického procesu výroby sýrů v Mlékárně Klatovy a.s. a seznámení se systémy pro vizualizaci průmyslových procesů a technologií výroby sýrů v Mlékárně Klatovy. Navržené řešení je použito v praxi.

Bp 2009 vrba jan.pdf