Bp 274 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řízení výukových modelů typu Spojené nádoby[edit]

Autor: Konopa Miroslav

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem bakalářské práce je identifikovat výukové systémy spojených nádob V1, V2, V3 a V4 jako MIMO systém a též realizovat řízení na jedné z nich dle postupů klasické i moderní teorie řízení. Experimentální identifikací jsou vytvořeny nelineární i lineární modely, které jsou pak porovnány s popisem získaným při ARX identifikaci. Klasickou teorií řízení jsou frekvenčními a GMK metodami navrhnuty PI, PD, PID, Lead, Lag regulátory, jejichž kvalita je posuzována z přechodových odezev na skok žádané veličiny. Moderní teorií řízení je navrhnuta stavová zpětná vazba s integrálním řízením i stavová zpětná vazba s integrálním řízením a pozorovatelem.

Bp 2009 konopa miroslav.pdf