Bp 273 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Vizuální kontrola chodu stroje[edit]

Autor: Kohout Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tématem této bakalářské práce je návrh opatření pro potlačení rušivých vlivů při snímání laboratorního modelu žongléra průmyslovou kamerou tak, aby funkce kamery nebyla závislá na okolních podmínkách. Práce popisuje implementaci software s využitím knihoven MvTec Halcon pro strojové vidění. Tato aplikace poskytuje zpětnou vazbu o přítomnosti všech tří koulí pro žonglování a komunikuje s řídícím panelem přes PVI rozhraní. V poslední části je popsána úloha pro řízení polohových aplikací s využitím průmyslové kamery.

Bp 2009 kohout tomas.pdf