Bp 257 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Výukový model tepelné soustavy v programu PLC a SCADA[edit]

Autor: Reichl Miroslav

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je vytvořit zjednodušený model vytápěné místnosti a naprogramovat tento model do PLC Tecomat Foxtrot. Dalším úkolem je vytvořit ve SCADA systému Reliance prostředí pro zadávání parametrů tohoto modelu a pro názornou prezentaci průběhu teploty v místnosti. Tento model ukazuje rozdíly v průběhu teploty ve vytápěné místnosti v závislosti na zateplení/nezateplení zdi, na druhu oken a na různém nastavení nespojitého regulátoru, který udržuje požadovanou teplotu v místnosti. Tento model se dá použít pro potřeby výuky a experimentování.

Bp 2009 reichl miroslav.pdf