Bp 244 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Systémy pro řízení inteligentních domů[edit]

Autor: Hájíček Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce pojednává o inteligentních systémech pro automatizaci budov, které jsou v současné době nabízeny na českém trhu. V úvodu popisuje inteligentní budovu, její výhody, zásady návrhu a základní principy této oblasti řízení. Následuje vysvětlení základních pojmů pro snadnější orientaci v obsahu. V další části jsou stručně charakterizovány firmy v oboru. Dále je uvedeno portfolio vybraných renomovaných firem, základní prvky jejich systémů a podrobně popsané některé zajímavé komponenty. V závěru práce jsou na vzorovém projektu patra obytného domu porovnány 3 nejzajímavější systémy a popsány některé algoritmy řízení v budově. Cílem této práce bylo zmapovat situaci na trhu, přiblížit produkty významných výrobců a na malém nekomplikovaném projektu porovnat 3 různé systémy.

Bp 2009 hajicek tomas.pdf