Bp 233 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Řídící obvod pro stick-slip pohony[edit]

Author: Skorunka Martin

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro pohon lineárního motoru typu stick-slip, aby byla použitelná univerzálně pro více aplikací. Jako vzor k této aplikaci posloužila multifunkční karta MF624 firmy Humusoft. Hlavní výhoda této aplikace by měla být snadná realizace časove kritických aplikací. Obsahem práce je úvaha nad výběrem vhodných součástek , diskuze nad výběrem vhodné hardwarové platformy a popis řešení dílcích problémů spojených s implementací hardwarového a programového vybavení. Tato práce vznikla jako pomůcka pro realizování aplikací, ve kterých se objevují problémy s přesnými časovými nároky.

Bp 2009 skorunka martin.pdf