Bp 12 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče[edit]

Autor: Bukovský Libor

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

12img.gif

Práce se zabývá základní problematikou pérování vozu a možnostmi jeho řízení. V práci je popsáno využití lineárního elektrického motoru jako akčního členu v systému omezeně aktivního tlumiče, které představuje jednu z možností řízení pérování vozu. Důvodem k této studii je fakt, že tento způsob řízení jako jediný umožňuje rekuperaci energie. Dále je popsán vývoj a návrh řídicí jednotky lineárního elektrického motoru. Tento návrh také obsahuje identifikaci konkrétního lineárního motoru, pro který je řídicí jednotka vyvíjena. Pro tuto řídicí jednotku je do návrhu zařazena také vlastní konstrukce výkonové části.

Bp 2006 bukovsky libor.pdf