Nápověda:Údržba a kontrola

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Jako každý systém pro správu obsahu i wiki musí být průběžně udržována.

Kontrola obsahu

Při psaní obsahu může docházet k nejrůznějším chybám - překlepy, neplatné odkazy, špatné stylování atd.

Na této wiki se neprovádí kontrola obsahu z hlediska validity jím prezentované informace, ale čistě a pouze z hlediska zpracování.

Pokud se nějaká chyba objeví, je kontaktován v prvé řadě autor stránky, aby chybu odstranil, nebo aby doplnil chybějící náležitosti. Jedinou výjimkou je oprava neplatných odkazů a překlepů.

Kontrola kategorizace

Každá stránka ve wiki musí být kategorizována. Kategorizace usnadňuje správu velkého množství stránek a souborů a umožňuje rychlou orientaci tím, že jedním kliknutím umožní vypsat seznam souborů a stránek, které mají s vybhranou kategorií něco do činění.

Kontrola osiřelých stránek

Vznikají při různých pokusech, resp. při změnách struktury projektu, do kterého původně stránka patřila

Kontrola neplatných odkazů

Odkazy, kterým chybí cílová stránka se ve wiki zobrazují červeně a vznikají ve wiki několika způsoby:

  1. Editor stránky plánuje založení stránky s příslušným názvem, ale dosud se nedostal k jejímu založení
  2. Stránka na kterou má odkaz vést byla odstraněna, nebo přejmenována
  3. Při psaní odkazu došlo k překlepu, nebo díky nepozornosti se vloudila chyba díky níž je odkaz neplatný - skloňovaná forma slova, jiné použití malých a velkých písmen. Naše DCEwiki, na rozdíl od běžných projektů MediaWiki je nastavena aby byla citlivá na psaní velkých a malých písmen.