Manual

From DCEwiki
Revision as of 10:50, 12 June 2019 by Keny (talk | contribs) (Jak založit nový záznam?)
Jump to: navigation, search

Tato wiki se využívá mimo jiné i k dokumetaci IT infrastruktury v budovách ČVUT na Karlově náměstí. Následující postup se týká záznamů pro kategorie:

Jak založit nový záznam?

Jde o zcela nový záznam, jen přejmenovaný?

Pokud je záznam pouze přejmenovaný 
Přesuň stránku původního záznamu na nový název a dále postupuj podle pokynů v části Jak zrušit neplatný záznam. Teprve pak pokračuj v postupu, který je zde.
Pokud je záznam zcela nový 
Založ stránku s odpovídajícím názvem (u stroje odpovídá názvu jeho hostname), a do ní nakopíruj v případě že jde o záznam stroje šablonu COMP.

Šablona COMP

Odkazy

Jak zrušit neplatný záznam stroje

Stroj zaniknul, nebo byl přejmenovaný?

Byl přejmenovaný 
Pokud se stroj pouze přejmenoval, je třeba přesunou stránku původního stroje na nový název a následně upravit obsah podle aktuálního stavu.
Zaniknul (byl zrušen, vyřazen, chcípnul… ) 
Příslušnou stránku smaž!

Co dál?

Přejdi na speciální stránku přerušená přesměrování a odtamtud…:

Pokud byl stroj zrušen 
Postupně smaž všechna přesměrování, která na něj odkazovala.
Pokud byl jen přejmenován 
Oprav přesměrování tak, aby odkazovala na aktuální jméno stroje.

Oprava obsahu ostatních stránek

Je možné, že na zrušenou, či přejmenovanou stránku odkazovaly jiné stránky. V takovém případě je nutné editovat jejich obsah neplatné a odkazy upravit, či odstranit.