Jak spravovat seznamy vložených prací

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Kontrola vložené práce

Při kontrole vložené práce je třeba ověřit, zda jsou vloženy veškeré informace nezbytné pro vytvoření českého a anglického abstraktu.

V případě že nějaké informace chybí 
Je e-mailem, nebo telefonicky potvrzeno přijetí práce, s tím že je ještě nutné doplnit či opravit ... Teprve po provedení oprav je práce uzamčena a považována za odevzdanou.
V případě že je vše v pořádku, provede se uzamčení práce
Poznámka Pro uzamykání prací je nezbytné, aby byl příslušný pracovník členem skupiny sysop
Upozornění Kontrola práce a její potvrzení by měla proběhnout ještě před vlastní obhajobou.

Přidání práce do seznamu prací

Upozornění Přidání práce do seznamu obhájených prací se provede teprve po úspěšné obhajobě, kdy už je známo také její evidenční číslo.

Záznam se vytvoří s použitím odkazu na uploadovaný soubor, z u něj uložených informací k abstraktu, v následujícím pořadí:

  1. Nejprve se přidá řádek do seznamu prací pro příslušný rok obhájení (viz níže)
  2. Následně se založí (dosud neexistující) stránky pro český a anglický abstrakt s použitím informací u uploadovaného souboru.

Založení nového seznamu

Založení nového seznamu lze provést modifikací URL existujícího seznamu ( přepsáním roku ) a vytvořením stránky s následujícím obsahem:

{| {{prettytable}}
|-
!{{Hl2}}| Poř. číslo
!{{Hl2}}| Autor
!{{Hl2}}| Práce
!{{Hl2}}| Jiné
|-
|  ||  ||  || 
|-
|}
[[ Kategorie:Diplomové a bakalářské práce ]]
[[ Kategorie:2009 ]]

Aby byla stránka správně zařazena do odpovídající kategorie, musí být kategorie uvedeny. Mj. také kategorie pro odpovídající rok obhájení.

Pokud již v tabulce je práce uvedena a chybí pouze odkaz na práci, doplní se do kódu stránky u názvu práce pouze link na vložený pdf soubor. Pokud v práce v tabulce chybí, přidá se do tabulky další řádek. Jak přidat další řádek do tabulky se dozvíte z nápovědy - Nápověda:Jak pracovat s tabulkami .

Při zadávání odkazu na práci je třeba uvést při odkazování na pdf místo typu soubor uvést typ media. Práce se pak místo zobrazení ve stránce nabídne po kliknutí ke stažení.

|-
| 987 || Novák Jan || [[ Media:Dp 2009 novak jan.pdf | Nějaká exemplární práce ]] || [[ dp_987_cz ]] [[ dp_987_en ]]
|-

V položce jiné mohou být linky na webové abstrakty k práci ( buďto zde ve wiki, nebo jinde na webu ), atp.