Git

From DCEwiki
Revision as of 19:36, 18 August 2008 by Kapica (talk | contribs) (Na straně www serveru)
Jump to: navigation, search

Vytvoření git serveru

Pro zpřístupnění gitu přes www server apache je třeba následující postup:

Na straně www serveru

 1. Na stroji musí být nainstalován balík git-core a pro apache povolen webdav
Poznámka
root@server:~# apt-get install git-core
root@server:~# a2enmod dav dav_fs
 1. Vytvoří se adresář do kterého budou cpát klienti změny, a pak se pro tento adresář aktivuje git a aby mohli přistupovat do tohoto adresáře klienti přes webdav, musí se nastavit příslušná práva pro web server
Poznámka
root@server:/var/www/accesscontrol.git# git --bare init
Initialized empty Git repository in /var/www/accesscontrol.git/
root@server:/var/www/accesscontrol.git# chown -R www-data.www-data .
 1. Pak se pro tento adresář nastaví konfiguračním souborem /etc/apache2/conf.d/git.conf webDAV
Poznámka
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
</Location>
 1. Pokud chcete mít přístup do adresáře chráněný autorizací, rozšíříte tento konfigurační soubor o další volby..
Poznámka
<Location /accesscontrol.git>
  DAV on
  AuthType Basic
  AuthName "Git"
  AuthUserFile /var/www-pass/accesscontrol.pwd
  Require valid-user
</Location>
 1. ..a vytvoříte odpovídající soubor /var/www-pass/accesscontrol.pwd
 2. Potom znovu načtete konfiguraci vašeho web serveru
Poznámka
root@server:~# /etc/init.d/apache2 force-reload

Na straně klienta

user@klient:~/accesscontrol-git/.git# curl --netrc --location -v http://<login>:<password>@<server>/accesscontrol.git/HEAD
user@klient:~/accesscontrol-git# git-config remote.upload.url http://<server>/accesscontrol.git/


This is a protected page!