Dp 595 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:38, 15 June 2016 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Kategorie:Diplomové práce - Anotace =Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace= '''Autor''': Jakub Tomášek Diplomové prác…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace

Autor: Jakub Tomášek

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Současné a budoucí vesmírné mise vyžadují testování nových robotických konceptů například pro servisování satelitů, čištění vesmírného smetí a přistávání na vesmírných tělesech s nízkou gravitací. Proto je třeba zreplikovat podobné podmínky na Zemi. Tato práce demonstruje novou platformu pro testování ve stavu bez tíže a ve stavu snížené gravitace. V rámci této práce byl vyvinut prototyp platformy, který byl použit pro validaci tohoto nového konceptu. Testy, které jsou v této práci popsány, ukazují věrohodné chování při plovoucích rychlostech v rozmezí od 20 mms^-1 do 200 mms^-1. Změřené zbytkové zrychlení bylo pod 0.001g, ale koncept má potenciál přiblížit se ještě více stavu bez tíže. Nová platforma oproti stávajícím technologiím dovoluje testy s nižší hmotností. Přidaná hmotnost k testovanému objektu byla pouze 2.9 kg.Dp 2016 tomasek jakub.pdf
P 2016 tomasek jakub.pdf