Dp 455 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:14, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Deduplikace PDF náhledů.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kalibrace 3D kamery[edit]

Autor: Smíšek Jan

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývala problematikou kalibrace dálkoměrných fotoaparátů. Byla prostudována dvě zařízení (Microsoft Kinect a Swissranger SR-4000) pracující na odlišných fyzikálních principech. Oba 3D fotoaparáty byly popsány a podrobeny experimentům za účelem zhodnocení jejich přesnosti. Podařilo se identifikovat některé zdroje systematických chyb a byly představeny postupy, které tyto vlivy kompenzují. Oba dálkoměrné fotoaparáty byly porovnány z hlediska jejich přesnosti oproti klasické stereovizní metodě. Na závěr je ukázáno možné použití výsledků práce na rekonstrukci 3D modelu složité scény.


Dp 2011 smisek jan.pdf