Dp 371 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:09, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Efektivita implementace algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů

Autor: Zahradník Jan

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

371 dp.gif

Tato práce se zabývá efektivitou algoritmů pro rozvrhování výrobních procesů. Efektivita implementace rozvhrovacích algoritmů je zkoumána z hlediska výběru programovacího jazyka, možnosti použití softwarových knihoven pro práci s grafy a s maticemi, a shrnutím obecných zásad pro psaní efektivního, časově náročného algoritmu. V průběhu práce byly naprogramovány dva rozvrhovací algoritmy. U těchto algoritmů je zkoumána možnost úpravy pro řešení jiné cílové funkce. Implementované algoritmy jsou testovány pro obecné i reálné rozvrhovací problémy. Jejich výsledky jsou porovnány s výsledky jiných algoritmů publikovaných odbornou veřejností.

Dp 2009 zahradnik jan.pdf