Dp 353 cz

From DCEwiki
Revision as of 17:24, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Převodník pro připojení kotlů s řízeným OpenTherm k systémům Tecomat

Autor: Malý Jan

Diplomové práce 2009

353 dp.gif

Tato diplomová práce se zabývá návrhem převodníku pro připojení kotlů využívajících komunikační protokol OpenTherm k automatům Tecomat se sběrnici TCL-2. V první části jsou představena obě komunikační rozhraní a použitý procesor ZiLOG Z8. Navazuje návrh a realizace hardware modulu a desek plošných spojů. V další části je popsán řídící program procesoru Z8 v programovacím jazyce C. Poslední část se zabývá realizací a testováním prototypu převodnku.