Dp 350 cz

From DCEwiki
Revision as of 17:00, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci

Autor: Kubita Ivo

Diplomové práce 2009

350 dp cz.gif

Diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního konfiguračního a vizualizačního softwaru pro domovní automatizaci. Je zde rozebrána architektura systému, metody vzdáleného přístupu a meziprocesní komunikace. V rámci práce byl vytvořen model domovního automatizačního systému a aplikace pro konfiguraci a vizualizaci systému Damic.

  • Kubita Ivo, tel: +420 604 320 865
  • Burget Pavel