Dp 319 cz

From DCEwiki
Revision as of 11:17, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Záznamník dat pro RS-232

Autor: Novák Martin

Diplomové práce 2009

319.jpg

Tato práce popisuje kompletní návrh embedded zařízení pro záznam komunikace dvou prvků sběrnice RS-232. Autorem zadání je firma působící v oblasti systémů s využitím čárových kódů, jejíž motivací je detekce chyb v komunikaci při vývoji prvků systému.

Tento záznamník dat ukládá komunikaci na paměťovou kartu Secure Digital, doplňuje záznam o časové značky a obsahuje také uživatelské rozhraní v podobě displeje a tlačítek. Práce se zabývá výběrem mikrokontroléru, volbou vhodných vývojových prostředku a návrhem hardware a software.

Těžištěm práce je oživení mikrokontroléru Atmel AT91SAM7S256 s jádrem ARM a vývojových nástrojů GNU ARM a OpenOCD. Software je postaven na vlastní koncepci s využitím knihoven Newlib a EFSL.