Dp 195 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:40, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Úpravy modelu helikoptéry[edit]

Autor: Bury Hynek

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

195img.gif

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo upravit stávající model helikoptéry, vytvořit řídicí aplikaci, která by splňovala nároky pro řízení v reálném čase, umožňovala vizualizovat chování modelu a diagnostikovala případné chyby v systému. Funkčnost a možnosti modelu jsou předvedeny v krátkém letovém programu.

Realizovaná aplikace dovoluje ovládat veškeré prvky pro řízení modelu, sleduje jeho polohu v prostoru a je schopná třírozměrné vizualizace. Implementované diagnostické nástroje dovedou odhalit nefunkčnost jednotlivých komunikačních kanálů a některé další možné chyby. Modularita celého systému je základem pro snadnou implementaci pokročilých řídicích algoritmů, což bude možné v budoucnu, po úplné identifikaci systému.

Dp 2005 bury hynek.pdf