Dp 182 cz

From DCEwiki
Revision as of 02:41, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Přidání PDF náhledů.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Algoritmus vícerozměrového regulátoru[edit]

Autor: Fencl Tomáš

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje řízení výměníkové stanice teplé užitkové vody bez použití akumulační nádrže. Ve stanici jsou použity deskové výměníky tepla, které mají vysokou účinnost. V rámci práce byl v programu Matlab vytvořen simulační model stanice. Řízení teploty teplé užitkové vody zajišťuje PD regulátor s proměnným zesílením akčního zásahu. PD regulátor byl vytvořen v prostředí Mosaic, které simuluje programovatelný automat. V programu Reliance byla vytvořena vizualizace, která umožnila spojení programů Matlab a Mosaic.

Dp 2005 fencl tomas.pdf