Dp 139 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Systémy kontroly vstupu

Autor: Bajer Jiří

Diplomové práce 2004

Práce poskytuje stručný úvod do problematiky systémů kontroly vstupu a jejich principy demonstruje na návrhu konkrétního zařízení. Výstupem práce je obvodové a programové řešení řídící jednotky elektromotorického zámku včetně montážní a provozní dokumentace. Řídicí jednotka je založena na jednočipovém mikroprocesoru PIC 16F877, obsahuje galvanicky oddělené vstupy a výstupy a je určena jak pro autonmní provoz, tak pro činnost v rámci komplexního systému. Výměna dat je řešena komunikací po sběrnici RS 485, součástí práce je návrh textově orientovaného protokolu na úrovni relační vrstvy ISO OSI.