Dp 137 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:35, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Implementace síťového rozhraní Ethernet pro řídicí aplikace[edit]

Autor: Michal Sojka

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

137 thesis cz img.gif

Tato práce se zabývá tvorbou hardwaru a softwaru pro připojení řídicí jednotky vybavené procesorem Motorola MC68376 k síti Ethernet. Hardwarová část založená na obvodu CS8900A umožňuje připojení fyzické vrstvy 10BASE-T. Softwarová podpora je vytvořena pro operační systémy RTEMS a uClinux. Práce rovněž obsahuje stručný popis technologie Ethernet (IEEE 802.3).

Dp 2003 sojka michal.pdf