Diz 65 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:14, 30 October 2019 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „=Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy= '''Autor''': Matej Pčolka Disertační práce 2019 V tejto práci s…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy[edit]

Autor: Matej Pčolka

Disertační práce 2019

V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, a potrebou reagovať na javy, s ktorými je možné sa stretnúť počas jeho prevádzky.