Diz 64 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:10, 30 October 2019 by Petrasva (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „=Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky= '''Autor''': Jan Šulc Disertační práce 2019 Dizertační práce je zaměřena na…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky[edit]

Autor: Jan Šulc

Disertační práce 2019

Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami geometrie tunelu) i komplexní systém větrání. Matematické modely jsou zjednodušené, jednodimenzionální a založeny na základních fyzikálních principech. Zjednodušení těchto modelů umožňuje jejich použití pro návrh systémů regulace.